Zoznam produktov od kolektív autorov, Pavol Hrabovecký ed.