Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022
Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022
Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022
Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022
Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022
Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022
Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022

Púť do Sv. Zeme s TV LUX 2022

670,00 €
Zvoľte termín:
  • 27.03. - 03.04.2022 - sprievodca: o. J. Majerník
  • 03.04. - 10.04.2022 - sprievodca: o. M. Ondrejka
  • 25.04. - 02.05.2022 - sprievodca: o. J. Kováčik
Počet osôb

Predajca: Awertravel
Produkty: 10
Registrácia: 2021-06-11

Putujte s Televíziou LUX a cestovnou kanceláriou Awertravel už túto jeseň do Svätej zeme. Navštívime miesta ako Jeruzalem, Betlehem, Ain Karem, Betánia, Jericho, Kafarnaum, Nazaret, Kána Galilejská, či Joppe. Taktiež vystúpime na horu Tábor a horu Blahoslavenstie, okúpeme sa v Mŕtvom mori a navštívime miesta Massada a Kumrán. V pripravovaných 3 turnusoch sa na vás tešia kňazi známi z obrazovky televízie Lux. Pre viac informácii o púti kontaktujte našu spolupracujúcu cestovnú kanceláriu Awertravel na tel. číslach: 034/651 3896 alebo 0905 974 264 prípadne emailom na awertravel@awertravel.sk. 

Zabezpečuje:
Awertravel, s.r.o.
Doprava:
Letecká
Ubytovanie:
7 x hotel
Stravovanie:
7x raňajky + 6x večera
Poistenie:
možnosť objednať
 

Program zájazdu: 

1.deň:  v poobedňajších hodinách odchod skupiny z Bratislavy, príchod  na letisko  s následným odletom  z Viedne  do Tel Avivu. Po prílete transfer do Betlehema, ubytovanie.

2.deň:  návšteva AIN KAREM  - MIESTA NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA a MIESTA NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE U ALŽBETY. Prehliadka Betlehema: POLE PASTIEROV, JASKYŇA MLIEKA – BAZILIKA NARODENIA JEŽIŠA KRISTA, KOSTOL SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, večera a ubytovanie v Betleheme.

3.deň:  po raňajkách prehliadka Jeruzalema – OLIVOVÁ HORA, BETFAGE, PATER NOSTER, DOMINUS FLEVIT, GETSEMANSKÁ ZÁHRADA, BAZILIKA AGÓNIE /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE. Popoludní miesto Petrovej zrady a procesu s Ježišom – SV. PETER IN GALLICANTU – sv. omša, HORA SION, VEČERADLO, BAZILIKA USNUTIA PANNY MÁRIE, ZÁPADNÝ MÚR, tzv. MÚR NÁREKOV, večera a ubytovanie v Betleheme.

4.deň:  po raňajkách odchod údolím Jordánu ku GENEZARETSKÉMU JAZERU, sv. omša, HORA BLAHOSLAVENSTIEV, miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu apoštola Petra, možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. KAFARNAUM - dom sv. Petra a miestna synagóga,  návšteva miesta prvého zázraku v KÁNE GALILEJSKEJ, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a ubytovanie v Galilei. Možnosť tichej adorácie v BAZILIKE ZVESTOVANIA. 

5.deň: po raňajkách  prehliadka BAZILIKY ZVESTOVANIA PANNY MÁRIE a KOSTOLA SV. JOZEFA,  výstup na HORU TÁBOR /peši alebo taxíkom/, prehliadka KOSTOLA PREMENENIA PÁNA, sv. omša. Presun cez Cezareu Prímorskú a Haifu do Betlehema. Večera a ubytovanie v Betleheme. 

6.deň:  po raňajkách prehliadka Jeruzalema – Miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, KRÍŽOVÁ CESTA, BAZILIKA BOŽIEHO HROBU, sv. omša, prehliadka starého mesta, popoludní BETÁNIA – dedina Marty, Márie a Lazára. Večera a ubytovanie v Betleheme. 

7.deň: po raňajkách sv. omša, návšteva miesta Ježišovho krstu QASR AL JAHÚD na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou, fakultatívne QUMRÁN, Herodesova pevnosť MASSADA, EIN GEDI, oddych pri Mŕtvom mori s možnosťou kúpania, podvečer návšteva JERICHA - najstaršieho obývaného mesta sveta, Zachejov planý figovník a HORA POKUŠENIA. Večera a ubytovanie v Betleheme.

8.deň: po raňajkách EMAUZY, JAFFA - JOPPE, sv. omša, KOSTOL SV. PETRA. Odchod na letisko a následne odlet do Viedne  transfer do Bratislavy. Príchod vo večerných hodinách

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Zatiaľ bez recenzií