Štúdium Biblie

Katolícke Sväté Písmo predstavuje pravdu Božieho Slova s presnosťou a jasnosťou pre dnešných čitateľov, čím ich vyzbrojuje na celoživotné nasledovanie Krista. Je to Biblia, z ktorej môžete s dôverou vyučovať, a Biblia, o ktorú sa môžete podeliť so svojím susedom, ktorý po prvý raz počuje Božie Slovo. Ako pri každom historickom dokumente, aj Sväté Písmo je potrebné študovať o rozumieť súvislostiam a inotajom, ktoré ponúka, aby sme Božiemu Slovu porozumeli, mali správny výklad a dokázali učenie interpretovať v súlade s náukou Cirkvi. V kategórii Biblia teda nájdete aj knihy, ktoré sa venujú štúdiu tejto posvätnej knihy.  

Štúdium Biblie Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50