Medailóny

Zlaté kresťanské medailóny sú vhodnou pripomienkou a vyobrazením najdôležitejších udalostí dejín spásy, ale i postáv, ktoré v tomto zohrali mimoriadnu úlohu. Medailóny Božieho milosrdenstva, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, svätého Pátra Pia, svätého Jozefa, Anjela strážcu a ďalších sú vyjadrením mimoriadnej dôležitosti pre toho, kto ich nosí, ale môžu byť aj vhodným darčekom k narodeninám, meninám, ku krstu, svadbe a rôznym výročiam. Sú tiež odkazom a vyznaním nositeľa na to, že svoju nádej nevkladá do tohto sveta. V našej ponuke nájdete tiež zlaté prívesky, náušnice alebo ružence.

Medailóny Filter