Sviečky

Svetlo malo pre ľudí vždy veľmi hlboký a podstatný význam. Sviečky zapálené veriacimi pred oltárom alebo soškou svätých majú svoju symboliku. Zapálená sviečka symbolizuje samotného kresťana, ktorý je dieťaťom svetla, a teda Božím dieťaťom. Zapálenie sviečky je spôsob, ako potvrdiť svoju vôľu nasledovať Ježišov príklad byť „svetlom sveta“. Zapálenie sviece tiež vyjadruje túžbu zveriť svoje slová a myšlienky Pánovi. Je to prosba o pomoc, svetlo, ktoré osvetľuje náš život zhora, možno v čase, keď zápasíme v temnote. V našej ponuke tiež nájdete liturgické potreby, krížiky, ružence a iné darčekové predmety.

Sviečky Filter