Náboženská literatúra o sviatostiach

V katolíckej Cirkvi máme sedem sviatostí: sviatosť krstu, sviatosť birmovania, sviatosť oltárna (Eucharistia), sviatosť pokánia (spoveď), sviatosť pomazania chorých, sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva. Kresťanská viera je viac než len viera v správnu vec. Ak obmedzíme vieru na doktrinálne pozície, ktoré zastávame, alebo na teologické nuansy, ktorým sa pripisujeme, vytvorí to rozpor medzi tým, čo hovoríme, že veríme, a tým, ako žijeme. Môžeme hovoriť o dobrom prežívaní, ale naše vonkajšie životy zostanú nezmenené, netransformované. To neznamená, že to, čomu veríme, nie je dôležité. Avšak to, čomu veríme (alebo ešte lepšie v koho veríme), je informovať o tom, ako žijeme. Obe musia byť spojené. Kresťanská viera má byť stelesnená, prežívaná. Preto vám z ponuky kníh o duchovnom živote ponúkame literatúru o sviatostiach.

Náboženská literatúra o sviatostiach Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50