Pútnické miesta

Naša púť za Máriou nás vedie k Ježišovmu hrobu, kde zdieľame nevýslovnú Máriinu radosť zo slávy zmŕtvychvstania; privádza nás do Večeradla, kde Mária prijala Ducha Svätého spolu s apoštolmi; a zavedie nás k najskorším sláveniam Eucharistie. Mária nás sprevádza, kráča pred nami a s nami, ako s milosťou Ducha Svätého vyznávame neochvejnú nádej v jej Zmŕtvychvstalého Syna. Lebo ako napísal svätý Pavol: „Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť; ak vytrváme, budeme s ním aj kraľovať“ (2. Timoteovi 2:11-12). Prečítajte si mariánske knihy o zjaveniach, kde sa Panna Mária v priebehu dejín preukázateľne objavila.

Pútnické miesta Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50