Kniha - pamiatka na krst

Všeobecná biblická definícia krstu je "obrad umývania vodou ako znak náboženského očisťovania a zasvätenia". Tento obrad očisty vodou ako prostriedok na dosiahnutie rituálnej čistoty sa často praktizoval v Starom zákone (Exodus 30:19–20). Krst znamenal čistotu alebo očistenie od hriechu a oddanosť Bohu. Mnohí veriaci praktizovali krst ako tradíciu bez toho, aby plne pochopili jeho význam a účel. Na to, aby sme obsiahli plný zmysel krstu ako úvodnej sviatosti, je potrebné venovať sa téme dôkladnejšie. Preto vám ponúkame knihy, ktoré sú pamiatkou na krst a budú slúžiť ako vzácna spomienka pre obdarovaných aj dlhé roky po vyslúžení sviatosti. Ak ste čerstvými rodičmi, krstnými alebo starými rodičmi, potešte novorodeniatko knihou, z ktorej sa bude tešiť ešte dlhé roky po krste!

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50