Knihy - pamiatka na birmovku

Sviatosť birmovania, všeobecne známa ako birmovka, je sviatosťou dospelých kresťanov. Tak ako apoštoli na Turíce, aj my dnes máme možnosť prijať Ducha Svätého a jeho nezmazateľnú pečať do našej duše z rúk biskupa. Sviatosťou birmovania sa kresťan stáva dospelým. Birmovka patrí do základných sviatostí, ktorú by mal mať každý katolík. Preto vám ponúkame knihy ako pamiatku na birmovku, aby ste svoj veľký deň oslávili sviatočne, dôstojne a najmä aby ste si naň mohli spomenúť hocikedy, keď do rúk vezmete knihu, ktorá je vhodným darčekom k birmovaniu. Vyberte si z našej ponuky kníh ako darčeka!

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50