Spytovanie svedomia

Svedomie možno definovať ako „vnútorný pocit, ktorý slúži ako vodítko k správnosti alebo nesprávnosti vlastného správania“. Pre veriacich ľudí je svedomie tou časťou ľudskej duše, ktorá sa najviac podobá Bohu (Genesis 3:22). Pre tých, ktorí neveria v Boha, je ťažké vysvetliť existenciu ľudského svedomia. Evolúcia nemôže zodpovedať za tento aspekt ľudského ducha, ktorý nemožno vysvetliť mentalitou prežitia najschopnejších. Knihy o spytovaní svedomia vám môžu pomôcť s dobrou prípravou na sviatosť zmierenia. Odporúčame vám spytovanie svedomia vykonávať pravidelne. Pozrieť sa tiež môžete na našu ponuku modlitbových knižiek a ruženca.

Spytovanie svedomia Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50