Modlitby

Modlitba je najposvätnejší úkon človeka voči Bohu. Je to postoj lásky, ale i rozhovor človeka s Bohom. Je dialógom, v ktorom sa snažíme počúvať, rozprávať, ale i mlčať. Katolícka cirkev vo svojej tradícii ponúka veľké množstvo foriem ako pomôcok otvoriť sa Bohu a nechať sa ním premieňať. Sú to modlitby opakujúce sa ako napríklad ruženec, korunka Božieho milosrdenstva, krížová cesta, pompejská novéna ale i modlitby, ktoré sa denne menia ako liturgické čítania, breviár, Lectio Divina. Osobitnou kategóriou sú modlitby prameniace z osobnej skúsenosti a rozhovoru s Bohom. 

Modlitby Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50