Rodina, výchova, vzťahy

Hovorí sa, že kresťanská rodina je malá Cirkev, čo je nepopierateľne pravda. Je to ešte viac – je to tiež prvé miesto, kde sa deti učia žiť pod autoritou druhých v tomto svete a milovať svojich blížnych, a preto je zdravá rodina v tomto ohľade kľúčom k zdravej spoločnosti ako celku. Zbierka náboženských kníh v tejto sekcii sa zaoberá všetkými aspektmi zdravej kresťanskej rodiny, od rolí manžela a otca, manželky a matky až po vzťah detí k rodičom vo všetkých jeho rozmeroch. Súčasťou je aj usmernenie pre rodinnú výchovu. Aj keď bolo v priebehu storočí napísaných veľké množstvo kníh, ktoré sa zaoberajú týmito úlohami, starostlivo sme ich preverili, aby zahŕňali iba tie, ktoré považujeme za verné Božiemu Slovu.

Rodina, výchova, vzťahy Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50