Výchova detí a rodičovstvo

Sväté písmo hovorí: "Kto chodí s múdrymi, stáva sa múdrym, ale spoločník bláznov utrpí škodu." Ako rodičia môžeme povzbudiť naše deti, aby navštevovali kostol, a pomôcť im nájsť dobré vzory, ktoré by mohli nasledovať, pretože dospievajúci potrebujú vidieť dospelých, ktorí žijú bezúhonne, praktizujú duchovné disciplíny a kráčajú každý deň s Ježišom. Ďalším spôsobom, ako vystaviť naše deti zbožným vzorom, je čítanie životopisov významných kresťanov. Objavte aj vy príbehy o kresťanských misionároch, vynálezcoch, politikoch a pastoroch. História poskytuje múdre a zbožné vzory pre naše deti, ktoré môžu nasledovať namiesto nezrelosti a neúcty. Vyberte si z našej ponuky náboženskej literatúry!

Výchova detí a rodičovstvo Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50