Komunikácia a vzťahy

Matúš 7:12 nám hovorí: "Tak vo všetkom robte iným to, čo chcete, aby robili vám, lebo toto zhŕňa Zákon a Prorokov." Vždy by sme sa mali zamyslieť nad svojimi činmi a položiť si otázku: chceli by sme, aby sa s nami takto zaobchádzalo? Presne tak je to aj pri komunikácii. Je nevyhnutné myslieť na zlepšenie našich vzťahov, preto musíme komunikovať spôsobom úcty a lásky, ako je uvedené v Prvom liste sv. apoštola Petra: „Preukazujte každému náležitú úctu, milujte rodinu veriacich, bojte sa Boha." Sú chvíle, keď nechceme praiteľom niečo oznámiť, pretože sa bojíme, alebo nechceme začať spor. Ale toto nie je správne. Mali by sme hovoriť spôsobom, ktorý by láskavým spôsobom poskytoval informácie. Vyberte si z našej ponuky náboženských kníh o vzťahoch a komunikácii.

Komunikácia a vzťahy Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50

Kúpiť darčekový poukaz