Obdobia liturgického roka

Liturgia alebo verejná bohoslužba všetkých kresťanských cirkví sa riadi ročným kalendárom, ktorý pripomína hlavné udalosti v dejinách spásy. V Katolíckej cirkvi je tento cyklus verejných osláv, modlitieb a čítaní rozdelený do šiestich období, z ktorých každé zdôrazňuje časť života Ježiša Krista. Týchto šesť ročných období je popísaných vo Všeobecných normách pre liturgický rok a kalendár, ktoré vydala vatikánska Kongregácia pre Boží kult v roku 1969 (po revízii liturgického kalendára v čase vyhlásenia Novus Ordo). Ako uvádzajú všeobecné normy: „Cirkev slávi v ročnom cykle celé tajomstvo Krista od jeho vtelenia až po deň Turíc a očakávanie jeho opätovného príchodu.“ V tejto kategórii nájdete knihy vhodné k jednotlivým obdobiam liturgického roka.

Obdobia liturgického roka Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50