Knihy o Vianociach

Radostné očakávanie adventu vrcholí v druhom období liturgického roka: vo Vianociach. Tradične sa vianočné obdobie predĺžilo od prvých vešpier (alebo večernej modlitby) Vianoc (pred polnočnou omšou) cez sviece, sviatok Uvedenia Pána (2. februára) – obdobie 40 dní. S revíziou kalendára v roku 1969 „Vianočné obdobie beží,“ poznamenáva Všeobecné normy, „od večernej modlitby Vianoc I. do nedele po Zjavení Pána alebo po 6. januári vrátane“ – teda do sviatku krstu. Pána. Na rozdiel od ľudového slávenia, vianočné obdobie nezahŕňa advent, ani nekončí Štedrým dňom, ale začína sa po skončení adventu a pokračuje do Nového roka. Toto obdobie sa oslavuje so zvláštnou radosťou počas dvanástich dní Vianoc, ktoré sa končia Zjavením Pána (6. januára). Pozrite si aj iné náboženské knihy z našej ponuky - knihy o pôste, o Veľkej noci alebo knihy o advente.

Knihy o Vianociach Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50