Knihy o Veľkej noci

Veľkonočné trojdnie je podobne ako Cez deň novým liturgickým obdobím, ktoré vzniklo revíziou liturgického kalendára v roku 1969. Svoje korene má však v reforme obradov Veľkého týždňa v roku 1956. Cirkevné liturgické obdobia, Veľkonočné trojdnie je najkratšie; ako poznamenávajú všeobecné normy: „Veľkonočné trojdnie sa začína večernou omšou Pánovej večere (na Zelený štvrtok), vrcholí vo Veľkonočnej vigílii a končí sa večernou modlitbou na Veľkonočnú nedeľu.“ Aj keď je Veľkonočné trojdnie liturgicky oddeleným obdobím od Pôstu, zostáva súčasťou 40-dňového pôstneho pôstu, ktorý trvá od Popolcovej stredy do Bielej soboty, s výnimkou šiestich nedieľ v pôste, ktoré nikdy nie sú dňami pôstu.

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50