Knihy o advente

Liturgický rok sa začína prvou adventnou nedeľou, obdobím prípravy na narodenie Krista. Dôraz v omši a denných modlitbách tohto obdobia sa kladie na trojitý príchod Krista – proroctvá o Jeho vtelení a narodení; Jeho príchod do nášho života skrze milosť a sviatosti, najmä sviatosť svätého prijímania; a Jeho Druhý Príchod na konci časov. Advent, ktorý sa niekedy nazýva malý pôst, je obdobím radostného očakávania, ale aj pokánia, ako naznačuje liturgická farba tohto obdobia – fialová, ako v pôste. Ponúkame vám knihy o pôste. Vyberte si z našej ponuky a pripravte sa na Veľkú noc!

Knihy o advente Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50