Novény, deviatniky, pobožnosti

Táto katolícka modlitebná prax pravdepodobne pochádza z prvej novény opísanej v Skutkoch apoštolov. Predtým, ako Ježiš vystúpil do neba, sa učeníci zhromaždili, aby sa ho spýtali na obnovenie Izraela. Ježiš im povedal: „Nie je vašou úlohou poznať časy alebo obdobia, ktoré Otec ustanovil svojou vlastnou autoritou. Ale prijmete moc, keď na vás zostúpi Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celej Judei, Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 7-8). Učeníci a Mária teda čakali spolu a modlili sa, aby ich Duch Svätý viedol. Napokon, o deväť dní neskôr na nich zostúpil Duch Svätý. „Keď sa naplnil čas Turíc, boli všetci spolu na jednom mieste“ (Sk 2, 1). Keď sa učeníci spolu deväť dní modlili za príchod Ducha Svätého, vytvorili model novény, ktorá je dnes tak populárna. 

Novény, deviatniky, pobožnosti Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50