Duchovný rast

Ako kresťania by sme si mali uvedomiť, že ak chceme duchovne rásť, nemôžeme nasledovať cesty alebo myšlienky bez budúcnosti. Ani striktné zrieknutia sa sveta, vedenie správneho života alebo dodržiavania zákonov nám nemôžu zaručiť duchovný rast, po ktorom túžime. Musíme pochopiť, že náš duchovný rast pochádza z jedného zdroja, že duchovne rastieme iba jedným spôsobom: prijatím nekonečného vyliatia lásky a milosti, ktoré nám ponúka život, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Preto vám ponúkame aj formačnú literatúru o Duchu Svätomsviatostiach či vnútornom uzdravení.

Duchovný rast Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50