Životopisy, svedectvá

Životopisy a dielo svätých poukazuje na výnimočnú prítomnosť milosti Božej vo svete. Práve cez ich životy sa Boh dotýka slabých, opustených, ľudí bez nádeje . Svätí boli ľuďmi ako my, ale práve ich odhodlanosť nasledovať Krista do krajnosti z nich urobila nástroje, cez ktoré sa Boh rozhodol poukázať na svoj majestát a slávu, ktorá v mnohých prípadoch zmenila nielen konkrétne ľudské osudy ale i výrazne ovplyvnila dianie v celom svete. Boli akoby Božími poslami, cez ktorých sa diali zázraky z neba. V tejto kategórii nájdete napríklad životopisy svätých Pátra Pia, Charbela, Carla Acutisa, Matky Terezy, Jána Pavla II. a iných.

Životopisy, svedectvá Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50