Knihy o pôste

Obdobie Cezročného obdobia je prerušené tromi obdobiami. Prvým je pôst, 40-dňové obdobie prípravy na Veľkú noc. V každom danom roku závisí dĺžka prvého obdobia cez deň od dátumu Popolcovej stredy, ktorý sám závisí od dátumu Veľkej noci. Pôstne obdobie je obdobím pôstu, zdržanlivosti, modlitby a almužny – všetko preto, aby sme sa telom i dušou pripravili na to, že na Veľký piatok zomrieme s Kristom, aby sme s Ním mohli vstať na Veľkonočnú nedeľu. Počas pôstu sa v omšových čítaniach a denných modlitbách Cirkvi kladie dôraz na proroctvá a predobrazy Krista v Starom zákone a na rastúce odhaľovanie podstaty Krista a jeho poslania. V tejto kategórii nájdete knihy o pôste.

Knihy o pôste Filter

TOP Kresťanské knihy, náboženská literatúra

Zobraziť - TOP 50